Trenutni projekti

Singra d.o.o.

 

 Uređenje poslovne zgrade, strukuturno kabliranje, montaža i spajanje komunikacijskog ormara.

Mjerenje i atestiranje mrežne instalacije.

Konfiguracija Cisco switcha, Ubiquiti access pointova, razdvajanje poslovne i guest mreže.

Puštanje u rad.